Jak wygląda rejestracja firmy w Czechach?

Wielu przedsiębiorców rozważa założenie firmy w innym kraju. Czechy mają niższy podatek dochodowy niż Polska, więc może to być świetne rozwiązanie. Ale przed podjęciem takiego kroku warto sprawdzić i dowiedzieć się jak wygląda rejestracja takiej firmy.

Założenie firmy w Czechach

Założenie firmy w Czechach nie oznacza mnóstwa formalności. W pierwszej kolejności niezbędna jest weryfikacja tożsamości, w związku czym potrzebny jest dowód osobisty oraz formularz rejestracyjny. Ponadto przyszli przedsiębiorcy muszą przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia, w którym przebywali przez co najmniej 3 miesiące w ciągu ostatnich kilku lat.

Jeżeli przyszły właściciel firmy zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu i zechce podać czeski adres, zobowiązuje się tym samym do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej własność lub prawo do korzystania z wybranego lokalu. Po zakończeniu tych procedur należy uiścić opłatę rejestracyjną. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą kwota ta wynosi 1000 koron czeskich, czyli mniej więcej 200 złotych.

Rejestracja odbywa się w Czech Point lub w Urzędzie Działalności Gospodarczej. Jeśli jednak przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny, podpis ten może zostać złożony w formie elektronicznej lub listownej. Dodatkowo właściciel musi być zarejestrowany w urzędzie skarbowym, ZUS-ie i lokalnym zakładzie ubezpieczeń społecznych. Można to zrobić w jednym kroku przez system CRM, czyli centralny punkt rejestracji.

Podatki dla firm w Czechach

Ubezpieczenie zdrowotne jest w Czechach dobrowolne, więc przedsiębiorcy nie muszą płacić składek. Należy jednak opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Polskim odpowiednikiem ZUS jest Czeska Administracja Ubezpieczenia Społecznego, w skrócie CSSZ. Minimalna kwota zaliczki to 2588 koron czeskich. Kwota podatku jest przeliczana na podstawie dochodu z poprzedniego roku i jest to obliczane na podstawie wskaźnika, który wynosi 50 proc. dochodu przedsiębiorcy. Jest to określone w raporcie rocznym, który osoby prowadzące działalność na własny rachunek muszą złożyć w swojej firmie ubezpieczeniowej. Trzeba jednak pamiętać, że stawka ta wynosi 29,2 proc..

Jeśli przedsiębiorcy zdecydują się na ubezpieczenie zdrowotne, to stawka ubezpieczenia wynosi 13,5 proc. podstawy wyceny, czyli 6,75 proc. zysku. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych próg nie może być niższy niż ustawowe minimum, które wynosi ponad 17 tysięcy czeskich koron i jest obliczane na podstawie średniego wynagrodzenia z poprzedniego roku. W tym przypadku minimalna kwota przedpłaty wynosi 2393 czeskich koron.

Dlaczego warto zarejestrować firmę w Czechach?

Założenie firmy w Czechach ma wiele zalet. Obejmuje to przede wszystkim niezwykle proste rozliczenia podatkowe. Stawka ta jest stała i niższa niż w Polsce, bowiem wynosi 19 proc. dla firm i 15 oraz 22 proc. dla osób fizycznych.  Ponadto koszty zależne są od osiąganych dochodów.

Warto również wspomnieć, że Republika Czeska stosuje zasadę domniemania niewinności. Dotyczy to np. kwestii podatkowych. Oznacza to, że kary są stosunkowo niskie, a lokalne systemy są bardzo tolerancyjne dla opóźnień związanych ze spłatą zaliczek, podatków i innych zobowiązań. Rząd udziela także zniżek studiującym przedsiębiorcom i rodzicom z dziećmi. Spółka w Czechach to także świetne rozwiązanie dla tych, którym zależy na niskim kapitale własnym przedsiębiorstwa i chcą uniknąć dodatkowych kwestii regulacyjnych i urzędowych związanych z prowadzeniem działalności. W sprawie rejestracji firmy w Czechach warto zasięgnąć pomocy w: https://adwokat-czechy.pl/firma-w-czechach/.