Na jakie pytania nie musisz odpowiadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Rozmowie kwalifikacyjnej zawsze towarzyszą emocje. Osoba ubiegająca się o stanowisko chce wypaść przed potencjalnym pracodawcą jak najlepiej. Warto wiedzieć, że nie wszystkie pytania są dozwolone podczas takiej rozmowy. Nie na wszystkie zatem pytania musimy odpowiadać. Art. 22 par. 1 Kodeku Pracy dokładnie określa, jakich informacji potrzebuje pracodawca. Podczas standardowego przebiegu rozmowy rekruter zadaje pytania dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanych umiejętności. By rozluźnić nieco atmosferę, rekruter może zapytać m.in. o posiadane hobby, plany na wakacje lub na przyszłość.

Jest jednak grupa pytań, które są niedozwolone, chyba że pytanie podyktowane jest specyfiką stanowiska pracy. Pytania o preferencje polityczne oraz wyznanie religijne są oznaką, że przyszły pracodawca może stosować dyskryminację. Niedozwolone jest pytanie o ciążę, o plany związane z macierzyństwem. Zdarzają się sytuacje, gdy pracownica proszona jest o podpisanie dokumentu, w którym deklaruje, że np. przez najbliższe dwa lata nie zajdzie w ciążę. Jest to skrajnie rażące zachowanie, za które grożą sankcje prawne. Jeśli stanowisko, o które się ubiegasz, jest niewskazane dla kobiet w ciąży, możesz spodziewać się pytania. Pracodawca nie powinien interesować się także Twoim stanem cywilnym. Osoba przeprowadzająca rozmowę nie jest także uprawniona do uzyskania informacji, dotyczącej przynależności do związków zawodowych. Natomiast, gdy ubiegamy się o stanowisko, na którym niekaralność nie jest wymagana, pytanie, jak i wymóg przedłożenia zaświadczenia, również nie są na miejscu. Jeśli aplikujesz na stanowisko bankowca, ochroniarza lub doradcy finansowego, wymóg potwierdzenia niekaralności jest uzasadniony. Przedmiotem dyskusji nie powinien być stan zdrowia kandydata. Zostanie to zweryfikowane podczas badań, oceniających zdolność do podjęcia pracy. Wyjątek stanowi stanowisko, które wymaga bardzo dobrego stanu zdrowia np. pilot.

Pracodawca chce jak najlepiej poznać kandydata, zatem zadaje często wiele pytań. Bądźmy świadomi jednak, że nie na wszystkie musimy odpowiadać. Art. 47 i 51 ust. 1 Konstytucji RP przyznaje każdemu prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia. Jak się zachować, gdy niezręczne pytanie zostanie zadane? Najlepiej kulturalnie odmówić odpowiedzi, podkreślając, że ta kwestia nie dotyczy charakteru stanowiska. Jeśli pracownik skłamie, odpowiadając na pytanie z grupy kwestii niedozwolonych, pracodawca w przyszłości nie ma prawa wyciągać żadnych sankcji.