Ustawa antyprzemocowa

przemoc

30 listopada 2020 roku weszła w życie nowa ustawa antyprzemocowa. Dzięki niej ofiary przemocy domowej dużo szybciej niż do tej pory będą mogli liczyć na skuteczną pomoc. Ustawa o tyle zmienia dotychczasowe prawo, iż sprawca przemocy otrzymuje nakaz opuszczenia mieszkania ze skutkiem natychmiastowym oraz przede wszystkim zakaz zbliżania się do swoich ofiar. Wyrok sądu w tym przypadku nie jest wymagany, gdyż orzec o tym mogą już nawet funkcjonariusze Policji.

Jakie zmiany wnosi ustawa o antyprzemocowa? Głównie działa w oparciu iż to nie ofiara musi uciekać z własnego domu chroniąc się gdzieś po za nim, lecz to sprawca natychmiast opuszcza mieszkanie. Druga istotną zmiana to zakaz zbliżania się do ofiar. Oprócz policji również Żandarmeria Wojskowa ma prawo wyegzekwować od sprawcy przemocy domowej nakaz opuszczenia mieszkania. Nakaz ten obowiązuje 14 dni. Okres ten może być skutecznie wydłużony jeśli osoba pokrzywdzona złoży odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Jeśli podczas interwencji Policji sprawca przemocy będzie stawiał opór oraz twierdził że nie ma się gdzie udać, funkcjonariusze mają prawo zastosować wobec niego środki przymusu wraz z użyciem siły.

O podobnych tematach pisze również portal www.ejastrzebie.pl.

Jeśli sprawca nie ma żadnego lokum zastępczego, policja kieruje go do placówek zapewniających nocleg lub do schroniska dla bezdomnych. Ustawa nakłada także na policję obowiązek monitorowania sytuacji czy sprawca przemocy stosuje się do nałożonych zakazów. Jeśli sprawca przemocy nie stosuje się do zakazów, mogą mu grozić konsekwencje w postaci aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Dodatkowo ofiary przemocy domowej zwalniane są z wszelkich kosztów sądowych oraz uzyskują bezpłatna pomoc psychologiczną.