Zawód notariusza – Jakie sprawy możemy załatwić?

Notariusz jest prawnikiem, a więc osobą, która ukończyła studia prawnicze, mianowaną przez Ministra Sprawiedliwości i upoważnioną przez niego do sporządzania aktów notarialnych oraz innych czynności notarialnych. Zawód notariusza reguluje ustawa – prawo o notariacie. Zawód notariusza jest zawodem zaufania publicznego.

Rola notariusza w prawie spadkowym

Ważną rolę notariusz pełni w kwestiach spadkowych i jeśli potrzebujemy dokonać różnych czynności związanych ze sprawami spadkowymi warto skorzystać z pomocy notariusza. Z pomocy notariusza możemy skorzystać w sporządzeniu testamentu w formie aktu notarialnego. Kodeks cywilny przewiduje możliwość sporządzenia testamentu w takiej formie. Wydaje się, że jest to rozwiązanie pewniejsze i bezpieczniejsze niż sporządzanie testamentu holograficznego z co najmniej kilku powodu. Przede wszystkim jest to forma testamentu, którą znacznie trudno podważyć – w końcu został sporządzony z pomocą profesjonalisty, zatem są znacznie mniejsze szanse, że zaistnieją przesłanki mogące doprowadzić do unieważnienia takiego testamentu. Kolejnym powodem jest fakt, że oryginał aktu jest przechowywany w sejfie u notariusza, zatem nie ma możliwości, by taki akt uległ zniszczeniu lub nie został odnaleziony. W testamencie notarialnym możemy ponadto dodać zapis windykacyjny, którego dodanie niemożliwe jest w innych formach testamentu. Zapis windykacyjny powoduje, że w momencie śmierci testatora, rzecz obciążona zapisem windykacyjnym staje się własnością zapisobiercy. Przed notariuszem możemy również zrzec się prawa do spadku, czy zawrzeć umowę o dział spadku.

Rola notariusza w innych gałęziach prawa

Zadania notariusza nie ograniczają się tylko do prawa spadkowego – wręcz przeciwnie. Kodeks Cywilny wymaga formy aktu notarialnego do zawierania różnych typów umów, a zwykle niedochowanie takiego obowiązku skutkuje nieważnością całej umowy. Tytułem przykładu należy tu podać umowy zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości lub przenoszące własność nieruchomości. W związku z tym należy pamiętać, że kupując mieszkanie, czy inną nieruchomość, zawsze należy udać się do notariusza. Ponadto, gdy zawieramy istotne dla nas umowy, na przykład najmu lub sprzedaży, można udać się do notariusza nawet wtedy, kiedy ustawa tego nie wymaga, dlatego że forma aktu notarialnego zapewnia większe bezpieczeństwo, istnieje mniejsze ryzyko popełnienia błędu powodującego nieważność umowy. Ponadto, w związku z tym, że notariusz jest zawodem zaufania publicznego przy sporządzaniu różnych umów nigdy nie będzie faworyzował żadnej ze stron. Jeśli więc potrzebujemy notariusza, aby załatwić najróżniejsze sprawy prawne warto udać się do https://www.kancelaria-notarialna.net/.