Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc adoptować dziecko?

Adopcja dziecka w naszym kraju wymaga spełnienia licznych warunków. Cały proces adopcji nie jest łatwy i może trwać wiele miesięcy.

Wszystko to ma na celu zadbać o dobro dziecka. Rodzice adopcyjni powinni dokładnie poznać wszelkie kwestie, które są najważniejsze podczas adopcji. O czym musimy pamiętać? Jakie warunki są konieczne, aby adoptować dziecko? Co jest najważniejsze?

Adopcja dziecka – co musisz wiedzieć?

O adopcję mogą starać się pary, które mają co najmniej 5-letni staż w małżeństwie. Statystyki wskazują, że w pierwszych latach po ślubie odnotowuje się najwięcej rozwodów. Taka kwestia wiąże się z tym, że opuszczonemu dziecko powinniśmy zapewnić stabilność rodzinną. Ponadto, różnica wieku między rodzicami i dzieckiem nie może być większa niż 40 lat.

Co jeszcze jest ważne podczas adopcji dziecka?

Rodzice adopcyjni powinni mieć stałe dochody, dobrą opinię z miejsca pracy i nie mogą mieć nałogów. Wymagane jest także lekarskie zaświadczenie o bezpłodności w przypadku par, które nie mogą mieć dzieci. Każdy przypadek starania się o adopcję dziecka jest traktowany indywidualnie.

W trakcie szkolenia rodzice są uświadamiani, że opieka nad dzieckiem wymaga dużego zaangażowania i wysiłku. Porzucone dzieci walczą z traumą, która wymaga delikatnego podejścia do potrzeb pociechy. Częstymi problemami, z którymi trzeba się zmierzyć, są nieumiejętności funkcjonowania w grupie, agresja dziecka, brak umiejętności nawiązania więzi z rodzicami adopcyjnymi itp. Przy pierwszych kłopotach nie można odtrącać dziecka. Niepewni przyszli rodzice korzystają z warsztatów psychologicznych i spotkań z innymi osobami, które adoptowały dziecko.

Ogólny zarys związany z formalnościami dotyczącymi adopcji dziecka znajdziesz w portalu parent.pl.