Ustalenie ojcostwa poprzez sąd

Nikt z nas nie chciałby się znaleźć w sytuacji kiedy nie będziemy pewni kto jest ojcem naszego dziecka. Jednak takie sytuacje się zdarzają. Wtedy często dochodzi do próby ustalenia ojcostwa, które może dokonać się poprzez polubowne załatwienie sprawy albo drogę sądową. Pozew do sądu składany jest wówczas, gdy jedna ze stron nie chce dobrowolnie poddać się badaniom DNA, albo na skutek jakiegoś zdarzenia prokurator podejmuje taką decyzję.

Złożenie pozwu oraz przebieg

Dokonać tego może tylko matka, pełnoletnie dziecko, domniemany ojciec, prawny opiekun bądź prokurator. Następnie sąd rejonowy rozpatruje sprawę. Na początku zostają przesłuchani powołani świadkowie, którzy mają potwierdzić zasadność złożonego wniosku. W przypadku, gdy nie będzie możliwe dokładne uzasadnienie słuszności pozwu lub będzie ono niepełne, sąd może odrzucić sprawę i pozostawić taki stan rzeczy jaki był dotychczas. Taki proces ostatnio toczył się w Lublinie, a dokładniej opisano go na portalu LublinInfo. Następnie może zlecić wykonanie testów genetycznych, których poddanie się już nie podlega dyskusji. Po otrzymaniu wyników następuje stwierdzenie lub odrzucenie ojcostwa danego mężczyzny.

Koszty

Jak w każdej sprawie cywilnej kosztami za przebieg procesu i dodatkowo za badania zostaje obarczona strona przegrana. Jednak może się tak zdarzyć, że sąd postanowi podzielić te kosztu na obie strony lub spłacone one będą przez budżet państwa.

Sprawę o ustalenie ojcostwa najczęściej podejmuje się w przypadku spraw o alimenty, a badanie DNA ma potwierdzić lub zaprzeczyć słuszność płacenia na dane dziecko.